तेरा फोटू बालाजी लिरिक्स Tera Fotu Balaji Lyrics, Hariyanavi Hanuman Bhajan

तेरा फोटू बालाजी लिरिक्स Tera Fotu Balaji Lyrics, Hariyanavi Hanuman Bhajan https://www.youtube.com/watch?v=abZVtMP1zIQ हो तेरा फोटू बालाजी,मन्नै घणां प्यारा लागै सै।हो तेरा फोटू बालाजी,मन्नै घणां प्यारा लागै सै। तेरे फोटू की…

Continue Readingतेरा फोटू बालाजी लिरिक्स Tera Fotu Balaji Lyrics, Hariyanavi Hanuman Bhajan